25.06.2022 - Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy PZN w Krakowie