30.09.2018 - LGP w Hinzenbach - konkurs indywidualny